Zaproszenie na spektakl


"...Nasza śmierć przychodzi na świat razem z nami.
A jeśli jest larwą zamkniętą w kokonie życia, z którego -
gdy wybije godzina - wyleci w przestworze motyl?
Życie nie do nas należy. Dostajemy od Boga – każdy swój czas..."


ś. T p.

A N N A

O S Ł A W S K AReżyser, pedagog

NAJUKOCHAŃSZA ŻONA, MAMA, CÓRKA I SIOSTRA

odeszła nagle i niespodziewanie 18 sierpnia 2014 , przeżywszy lat zaledwie 57MSZA SWIĘTA ZAŁOBNA przy Zmarłej odprawiona zostanie
w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego Na Wzgórzach Krzesławickich,
po czym na cmentarzu w Grębałowie nastapi o godz. 14.00
we wtorek 26 sierpnia 2014 roku o godz. 12.30
odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku,
o czym zawiadamia pogrążona w głebokim smutku


R O D Z I N A
" … Na początku było słowo". Słowo zbudowało kulturę, może i rodzaj ludzki. Wzorem Karola Wojtyły i Mieczysława Kotlarczyka, którzy służbę Wartościom poprzez głoszenie Słowa wybrali wspólnie, a kontynuowali w oddzielnych dziedzinach - my, niżej podpisani, powołujemy niniejszym Stowarzyszenie, nazwane "Theatrum Mundi", świadomi ukrytego pod tą nazwą dziedzictwa myśli Calderona. (...)


TEATRALNE CENTRUM WARTOŚCI I POJEDNANIA

"THEATRUM MUNDI"

im. Mieczysława Kotlarczyka

pod patronatem


UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
w Krakowie


jest Stowarzyszeniem twórców posiadającym osobowość prawną.
• Stowarzyszenie grupuje artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych skupionych wokół idei rozwijania dziedzictwa pozostawionego przez


Teatr Rapsodyczny i jego wielkich Twórców.


• Dewizą naszej działalności jest maksyma: "Służyć Wartościom poprzez Słowo", Autorstwo
i owocne realizowanie tej służby słowu, przypisujemy naszym wielkim poprzednikom. Dlatego właśnie, a także w imię oddania należnej od lat sprawiedliwości, obraliśmy za patrona - MIECZYSŁAWA KOTLARCZYKA (Mistrza KAROLA WOJTYŁY w latach Jego juveniliów teatralnych).

• "THEATRUM MUNDI" obok całego bogactwa znaczeń płynących z tej metafory, obok nawiązania do myśli Calderona, pragnie podążać śladami chrześcijańskiego personalizmu i uniwersalizmu - wspólnego dziedzictwa nowożytnej Europy.

• Teatralną formę służby Słowem wybraliśmy - śladem poprzedników - bowiem teatr jest religijnym aktem twórczym, dokonywanym w żywym kontakcie międzyludzkim, we wspólnocie.
Ta jego cecha bierze początek z obrzędu – Z SACRUM.     Uważamy, że Kraków, dumny ze swoich osiągnięć artystycznych, a nie podejmujący w sposób żywy i współbrzmiący ze współczesnością – tradycji Teatru Rapsodycznego ( którego aktorem był
m. in. Karol Wojtyła ) jest coś winien Mieczysławowi Kotlarczykowi oraz entuzjastom, którzy współtworzyli


TEATR MYŚLENIA WEDŁUG WARTOŚCI.

2012 - MAŁOPOLSKIE DNI JANA PAWŁA II 15 - 17 CZERWCA


THEATRUM MUNDI W KRAKOWIE - plakat książka

THEATRUM MUNDI W ZAKOPANYM - plakat
www.idmjp2.plwww.krakow.pl


Zobacz nasz repertuar...

© Theatrum Mundi 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone. Webmaster